O Przedszkolu

Przedszkole Samorządowe funkcjonuje od 01.06.1978 roku jako placówka opiekuńczo-wychowawcza służąca szczególnie dzieciom pracowników Sędziszowskiej Fabryki Kotłów. Do 1992 roku należała do tychże zakładów.
Obecnie jest własnością skarbu państwa, gdzie organem prowadzącym jest Gmina Sędziszów.
Przedszkole prowadzi działalność opiekuńczo wychowawczo dydaktyczną dla dzieci od 3- 6 lat w godzinach od 6.00-16.30.
Nadzór pedagogiczny sprawuje  Kuratorium Oświaty w Kielcach.
Dyrektorem placówki jest mgr Anna Skóra.
W przedszkolu przebywa 145 wychowanków. Liczba oddziałów - 6.

 • grupa I 3 latki    

 • grupa II 4 latki   

 • grupa III 4 latki

 • grupa IV 5 latki  

 • grupa V 5 latki   

 • grupa VI 6 latki  

Od wielu lat liczba kandydatów do przedszkola znacznie przewyższa liczbę miejsc. W Przedszkolu zatrudnionych jest 21 pracowników, w tym dyrektor, 10 nauczycieli, katecheta, 10 pracowników administracji i obsługi.

Priorytetem naszej działalności jest bezpieczeństwo, akceptacja i poszanowanie praw naszych wychowanków.
Do przedszkola przyjmujemy dzieci zdrowe oraz dzieci niepełnosprawne.

 • Stwarzamy naszym dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę ich potrzeb i możliwości. Rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem przyrody, kultury.

 • Umożliwiamy dzieciom uczestnictwo w konkursach plastycznych, muzycznych, teatralnych (reprezentowanie na zewnątrz).

 • Rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem przyrody, kultury.

 • Podtrzymujemy i pielęgnujemy tradycje naszego regionu.

 • Wdrażamy do zachowań społecznie akceptowanych.

 • Wszyscy pracownicy przedszkola współdziałają ze sobą, tworzą przyjazną atmosferę dzięki której dzieci czują się akceptowane i zadowolone.

 • Placówka ściśle współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Rodzice są naszymi sojusznikami współorganizatorami życia przedszkolnego.


Zapewniamy:

 • bardzo dobrze przygotowaną kadrę, systematycznie doskonalącą się i wzbogacającą swój warsztat pracy,  wspomagającą  dzieci w rozwijaniu uzdolnień  niezbędnych w codziennych sytuacjach  i w dalszej edukacji,

 • troskliwą opiekę i tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka na różnych płaszczyznach jego aktywności, przebiegające w radosnej, pełnej akceptacji atmosferze,

 • diagnozowanie i rozwijanie predyspozycji indywidualnych u dzieci.

 • rozwijanie pozytywnych cech charakteru (dobroć, tolerancja, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność, kreatywność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania)

 • zdrowy i higieniczny rytm dnia dostosowany do potrzeb dzieci,

 • kontakt z nauczycielem, wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci zgodnie z uniwersalnym systemem wartości.


Od początku naszej działalności nawiązujemy współpracę z instytucjami użyteczności społecznej.
Współpraca z Samorządowym Centrum Kultury daje nam możliwości uczestnictwa w koncertach Filharmonii Świętokrzyskiej i spotkaniach teatralnych.
Od 1988 roku uczestniczymy w Gminnym Przeglądzie Małych Form Artystycznych otrzymując wyróżnienie za ciekawe programy prezentowane pod kierunkiem nauczycieli przez naszych przedszkolaków. Od lat prowadzimy także współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Jędrzejowie.
W ciągu wielu lat istnienia nasze przedszkole rozwijało się i unowocześniało. Przedszkole promuje swoją działalność w środowisku lokalnym i włącza społeczność do proponowanych form pracy. Nasze przedszkole opuściło wielu wychowanków i do dziś cieszymy się uznaniem społeczności  sędziszowskiej. Rodziców przyciąga bogata oferta zajęć, imprez i uroczystości przygotowanych przez nauczycieli naszej placówki. Staramy się stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki zabawy i nauki.

Przedszkole uzyskało certyfikaty :
1. Kubusiowi Przyjaciele Natury
2. Bezpieczne przedszkole , w ramach programu:,, Zdrowy początek’’- edukacja medyczna dla przedszkolaków.

Przedszkole pracuje w oparciu o program:
 M. Kwaśniewskiej i W Żaby Żabińskiej: ,, Nasze Przedszkole”, oraz programy autorskie nauczycielek:
,,Słucham i bawię się muzyką’’
,,Mały plastyk’’
,,Edukacja ekologiczna a małe dziecko’’
,,Dziecko aktorem’’
,,Patriotyzm  już w przedszkolu‘’
,,Program profilaktyczny ‘’

Jesteśmy otwarci na potrzeby środowiska i rodziców. Dobro dziecka jest dla nas najważniejsze, gdyż, jako placówka opiekuńczo – wychowawcza zapewniamy pomoc naszym wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.
Chcemy, aby każde dziecko czuło się tutaj dobrze i przychodziło do nas z ochotą. Mamy również wypracowane swoje tradycje i obyczaje. O wszystkich wydarzeniach informujemy na bieżąco.
Ważne jest, aby nasi absolwenci posiadali nie tylko wiedzę, ale rozumieli i kierowali się w dorosłym życiu podstawowymi wartościami. Dziś możemy być dumni ze swych pierwszych wychowanków, którzy powracają do niego, jako rodzice obecnych dzieci.
Nasze przedszkole ma już 30 – lat i chociaż z pozoru dużo się zmieniło – chociażby wyposażenie przedszkolnych pomieszczeń, administracji w nowy sprzęt komputerowy, wyposażenie sal, ogólny wystrój przedszkola, to wciąż jesteśmy tą samą placówką, która zawsze z radością wita dzieci i rodziców w swoich progach.

Z zaangażowaniem każdego roku organizujemy imprezy dla dzieci, takie jak:
- Mikołaj,
- Zabawa karnawałowa,
- Dzień Dziecka,
- Dzień Babci i Dziadka,
- Dzień Matki i Ojca.

Ogrom pracy i obowiązków bierze na siebie Rada Rodziców.
Przez 40 lat funkcjonowania naszego przedszkola zatrudnionych w nim było wielu pracowników. Wnieśli  swój wkład pracy w tworzenie historii naszej placówki. Zawsze o nich pamiętamy.