Historia Przedszkola

Budowa Naszego Przedszkola była zadaniem inwestycyjnym realizowanym w ramach pierwszego etapu budowy Fabryki Kotłów „Sefako" i osiedla mieszkaniowego „Na Skarpie”. Całość nakładów związanych z budową przedszkola została sfinansowana przez Fabrykę i wynosiła w latach siedemdziesiątych 4,5 miliona złotych.
W 1978 roku budynek został oddany do użytku i nieodpłatnie przekazany władzom oświatowym. Fabryka wyposażyła przedszkole w pierwszy niezbędny sprzęt.
Wszystko zaczęło się 1 czerwca 1978r ., wtedy nastąpiło otwarcie przedszkola. Pierwszą dyrektorką przedszkola została Helena Woźniak.
W ciągu lat liczba dzieci rosła – przedszkole nie mogło pomieścić wszystkich, toteż w roku szkolnym 1981/82 powstała filia Przedszkola Nr 1 w hotelu Sefako.
W marcu 1982 roku nastąpiła zmiana dyrektora przedszkola. Nowym dyrektorem została pani mgr Ewa Białczyk, która tę funkcję pełniła do 2002 roku. W ciągu wielu lat istnienia nasze przedszkole rozwijało się i unowocześniało. Drzewa i roślinność wokół przedszkola wzrastały wraz z przedszkolakami.
Stałą troską pracowników przedszkola było podnoszenie poziomu naszej pracy. Często stosowałyśmy na konferencjach metodycznych goszcząc w naszym przedszkolu nauczycieli z gmin Słupia, Jędrzejów, Wodzisław, Miechów, podczas, których prowadziłyśmy zajęcia pokazowe. Za nowatorstwo naszych form pracy z dziećmi dyrekcja i nauczyciele otrzymali listy pochwalne z Wojewódzkiego Oddziału Doskonalenia Nauczycieli. Praca nasza zdobyła taką sławę i uznanie, że nasze zajęcia pokazowe stały się materiałem dydaktycznym studentów Kieleckiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, którzy specjalnie na nie przyjeżdżali do Sędziszowa.
W kwietniu 1996 roku rodzice zgłosili naszą placówkę do konkursu czasopisma „Przedszkole Super mama” organizowanym przez czasopismo „ Bęc”, w którym to konkursie zwyciężyliśmy. Przyniosło to przedszkolu rozgłos na falach kieleckiej Rozgłośni Radiowej, której redakcja przygotowała audycję z obszernym wywiadem na temat nowatorstwa metod pracy naszego przedszkola.
W okresie od 1982 - 2002 roku zostały przeprowadzone następujące prace remontowe: cyklinowanie parkietów, malowanie pomieszczeń przedszkolnych, remont dachu, wymiana okien w dwóch salach zajęć.
Od września 2002 roku nowym dyrektorem została mgr Barbara Jaworska, która tą funkcję pełni do chwili obecnej.
Od 2002 do 2008 roku przez dział remontów i inwestycji Urzędu   Miejskiego zostały przeprowadzone następujące remonty:
- wymiana pokrycia dachowego
- wymiana stolarki okiennej w całym budynku przedszkola
- remont pionu żywieniowego
- położenie kostki brukowej na tarasach
- zakup urządzeń terenowych na plac przedszkolny
- naprawa nawierzchni wokół przedszkola
- termoizolacja budynku przedszkola
Ze środków własnych przedszkola:
- remont łazienek dla dzieci, szatni
- malowanie sal dydaktyczno wychowawczych
- malowanie ogrodzenia.
Sami byśmy tego wszystkiego nie dokonali gdyby nie sponsorzy, rodzice, dziadkowie, władze wojewódzkie i gminne.
Dzięki temu, że mamy wspaniałego gospodarza naszego miasta burmistrza Wacława Szarka, przedszkole nasze pięknieje z dnia na dzień, czego są efekty.
Panu Burmistrzowi oraz przedstawicielom wydziału oświaty i wychowania bardzo dziękujemy za tworzenie przyjaznego klimatu dla rozwoju wychowania przedszkolnego, za życzliwość i zrozumienie, że inwestycja w dziecko jest najlepszą z możliwych.