Grupa VI: 6-latki

Nauczyciele:
   mgr Kamila Krzysztofik
   mgr Magdalena Zasada
pracownik obsługi:
   Anna Oracz
  Teresa Zimna