Grupa I: 3-latki

Nauczyciele:
   mgr Monika Mędrek
   mgr Anna Skóra
   mgr Joanna Tomczyk
pracownik obsługi:
   Henryka Tomaszewska